Instrukcja obsługi i naprawy Asus B1 Series

Instrukcja obsługi i naprawy serii Asus B1 to niezastąpiony przewodnik po każdym laptopie Asus B1 Series. To oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji, naprawy i obsługi urządzeń. Zawiera informacje dotyczące wszystkich złącz, funkcji i opcji, a także szczegółowe instrukcje naprawy, które pomogą w utrzymaniu laptopa w dobrym stanie. Instrukcja obsługi i naprawy serii Asus B1 jest niezbędna dla wszystkich użytkowników, którzy chcą uzyskać jak najwięcej z laptopa Asus B1 Series. Dzięki niej będą w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje i opcje laptopa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i naprawy Asus B1 Series

Zobacz poniższy poradnik dla Asus RT-N12+ B1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Podręcznik użytkownikaRouterBezprzewodowy-N

Strona: 2

2Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów ioprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywaćw systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiekformie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowejdokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwoleniaASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub,gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE“JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIAJAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUBWARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DOOKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZAJAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUBKONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJIBIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEMDANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLIFIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYMPODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE WDOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆINTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓREMOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIMPRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale niemuszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ichodpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lubwyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.PL12363Wydanie pierwszeMarzec 2017

Strona: 3

3Spis treści1 Poznanie routera bezprzewodowego1. 1 Zawartość opakowania............................................................ 61. 2 Router bezprzewodow............................................................. 71. 3 Usytuowanie routera.............................................................. 101. 4 Wymagania dotyczące instalacji........................................ 111. 5 Instalacja routera..................................................................... 121. 5. 1 Połączenie przewodowe...................................................... 2 Połączenie bezprzewodowe.............................................. 132 Ustawienia sprzętu2. 1 Logowanie do GUI web......................................................... 152. 2 QIS z autodetekcją Quick Internet Setup (Szybkieustawienia połączenia z Internetem)............................. 162. 3 Łączenie z siecią bezprzewodową.................................... 183 Konfiguracja ustawień ogólnych3. 1 Network Map (Mapa sieci).................................................. 193. 1. 1 Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci..............................bezprzewodowej.................................................. 203. 2 Zarządzanie klientami sieci................................................ 2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)............................ 213. 3 Używanie Traffic Manager................................................... 22(Menedżer ruchu).................................................................... 223. 3. 1 Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)........... 2 Monitorowanie ruchu......................................................... 233. 4 Konfiguracja pozycji Parental Control(Kontrola rodzicielska)........................................................... 244 Konfiguracja ustawień zaawansowanych

Strona: 4

44. 1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)......................................... 254. 1 General (Ogólne).................................................................... 2 WPS............................................................................................. 284. 3 WDS (Wireless Distribution System)............................... 304. 4 Wireless MAC Filter (Filtr adresów MAC urządzeńbezprzewodowych)............................................................... 314. 5 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)............ 324. 6 Professional (Profesjonalne)............................................... 334. 2 LAN (Sieć LAN).......................................................................... 354. 2. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN).................................................. 2 DHCP Server (Serwer DHCP).............................................. 3 Route (Trasa)............................................................................ 374. 4 IPTV................................................................................................ 3 WAN (Sieć WAN)....................................................................... 384. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)........... 2 Port Trigger (Wyzwalanie portów)................................... 404. 3 Virtual Server/Port Forwarding(Serwer wirtualny/Przekierowanie portów)................. 424. 4 DMZ (Strefa DMZ).................................................................. 454. 5 DDNS (Usługa DDNS)............................................................ 464. 6 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)......................... 474. 4 IPv6 (Protokół IPv6)................................................................. 484. 5 Zapora......................................................................................... 494. 1 Ogólne....................................................................................... 2 Filtr adresów URL................................................................... 3 Filtr słów kluczowych............................................................ 504. 4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych).......... 514. 6 Zapora IPv6............................................................................... 524. 7 Administration (Administracja).......................................... 534. 7. 1 Operation Mode (Tryb działania)..................................... 53

Strona: 5

54. 2 System........................................................................................ 544. 3 Aktualizacja firmware........................................................... 554. 4 Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień...... 8 System Log (Dziennik systemu)......................................... 565 Narzędziowych5. 1 Device Discovery..................................................................... 575. 2 Firmware Restoration............................................................. 576 Rozwiązywanie problemów6. 1 Rozwiązywanie podstawowych problemów................ 586. 2 Często zadawane pytania (FAQ)........................................ 60ZałącznikiOgłoszenie................................................................................................... 68Informacje kontaktowe producenta.................................................. 81Informacje o globalnych punktach wsparcia technicznego dlasieci........................................................................................................ 82

Strona: 6

61 Poznanie routerabezprzewodowegoNotatka:• Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje go,skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy technicznej.Patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy ASUS na tylnejstronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.• Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania wprzyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub wymiana.Router bezprzewodowy-N Karta gwarancyjnaAdapter zasilania Instrukcja szybkiegouruchomienia1. 1 Zawartość opakowania

Strona: 7

71. 2 Router bezprzewodowDioda zasilaniaWyłączona: Brak zasilania.Włączona: Urządzenie jest gotowe.2. 4GHz LEDWyłączona: Brak sygnału 2. 4 GHz.Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.WAN LEDWyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią WAN.Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).LAN 1~4 LEDWyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).PrzyciskWPS/Reset (2-w-1)Ten przycisk uruchamia kreator WPS lub resetuje/przywraca system do domyślnychustawie fabrycznych.Gniazda LAN 1 ~ 4Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnego połączeniasieciowego.Gniazdo sieciWANSłuży do podłączania kabla sieciowego w celu ustanowienia połączenia z siecią rozległą.Wireless N Router

Strona: 8

8Notatki:• Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innychzasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.• Dane techniczne:Zasilacz sieciowyprądu stałegoWyjście prądu stałego: +19 V przy prądzie maks.1. 75 ATemperatura pracy 0~40oC Przechowywanie 0~70oCWilgotnośćdziałania50~90% Przechowywanie 20~90%Gniazdo zasilania (DC-IN)Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego wskład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.

Strona: 9

9Panel dolnyNotatka: Nie zaleca się montażu na ścianie, ponieważ zmniejsza tojakość działania połączenia bezprzewodowego.Artykuł Description1Haczyki montażoweUżyj haczyków montażowych do montażu routera nabetonowych lub drewnianych płaskich powierzchniachużywając dwóch śrub z okrągłymi łbami.2Szczeliny wentylacyjneTe szczeliny wentylacyjne zapewniają właściwe chłodzenieroutera.

Strona: 10

101. 3 Usytuowanie routeraDla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowegopomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymiurządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:• Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, abyzapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej dourządzeń sieciowych w pomieszczeniu bądź w budynku.• Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód orazbezpośredniego działania promieniowania słonecznego.• W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnałutrzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługującychwyłącznie pasma 802. 11g lub 20 MHz, komputerowychurządzeń peryferyjnych 2, 4 GHz, urządzeń Bluetooth,telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników dowysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych,lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.• Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszejwersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacjedotyczące aktualizacji oprogramowania można uzyskać nastronie internetowej ASUS pod adresem http://www. asus. com.• Aby zapewnić najlepszy sygnał bezprzewodowy należyukierunkować trzy odłączane anteny jak na ilustracji poniżej.45°W i r e l e s s N R o u t e r

Strona: 11

111. 4 Wymagania dotyczące instalacjiDo wykonania ustawień sieci potrzeba jednego lub dwóchkomputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:• Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)• Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802. 11b/g/n• Zainstalowana usługa TCP/IP• Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,Safari lub Google Chrome• Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi siecibezprzewodowej, w celu połączenia z siecią WLAN, możnazainstalować w komputerze adapter WLAN IEEE 802. 11b/g/n.zainstalować w komputerze adapter WLAN.• Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniamisieciowymi nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

Strona: 12

121. 5 Instalacja routeraWAŻNE!• Router bezprzewodowy należy zainstalować za pomocą połączeniaprzewodowego, aby uniknąć możliwych problemów z instalacją.• Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonaćnastępujące czynności:• W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyćrouter od sieci.• Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżelimodem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją równieżwyciągnąć.• Ponownie uruchomić komputer (zalecane).1. 1 Połączenie przewodoweNotatka: Do podłączenia przewodowego można użyć kabla prostegolub skrosowanego.W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowegopoprzez połączenie przewodowe:1. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdawejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.ModemWireless-N Router342 WANLAN

Strona: 13

132. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputerdo gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.WAŻNE! Upewnij się, czy dioda sieci lokalnej miga.3 Używając drugiego kabla sieciowego, podłączyć modem dogniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.4. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu dogniazda wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda1. 2 Połączenie bezprzewodowe2 Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć modemdo gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.WAN

Strona: 14

143. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do4. Zainstalować w komputerze bezprzewodową kartę sieciowąIEEE 802. 11b/g/n.• Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z sieciąbezprzewodową znajdują się w podręczniku użytkownika adapteraWLAN.• Informacje na temat konfiguracji ustawień zabezpieczeń siecimożna znaleźć w części Wykonanie ustawień zabezpieczeniasieci bezprzewodowej w rozdziale 3 niniejszego podręcznikaużytkownika.

Strona: 15

152. 1 Logowanie do GUI webRouter bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnymGUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)),który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzezprzeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safarilub Google Chrome.Notatka: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersjioprogramowania sprzętowego.Aby zalogować się do GUI web:1. W przeglądarce sieci web, wprowadź http://router. com.2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika(admin) i hasło (admin).3. Można rozpocząć konfigurację różnych ustawień routerabezprzewodowego firmy ASUS za pomocą sieciowegointerfejsu graficznego.Notatka: Po zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego poraz pierwszy nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę QuickInternet Setup (QIS) (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).

Strona: 16

162. 2 QIS z autodetekcją Quick InternetSetup (Szybkie ustawienia połączenia zInternetem)Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączeniaz Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia zInternetem.• Podczas ustawiania połączenia z Internetem pierwszy raz, naciśniji przytrzymaj przycisk Reset na routerze bezprzewodowym w celuprzywrócenia jego ustawień fabrycznych.• Domyślna nazwa logowania i hasło do sieciowego interfejsugraficznego routera bezprzewodowego to admin. Informacje natemat zmiany nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowegomożna znaleźć w części 4. 2 System.• Za pomocą nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowegomożna logować się do sieciowego interfejsu graficznego routerabezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawień.2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typpołączenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE,PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadźniezbędne informacje dla typu połączenia ISP.WAŻNE! Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia zInternetem od ISP.• Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywaneprzy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub pozresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych.• Jeżeli funkcja QIS nie może wykryć typu połączenia z Internetem,kliknij polecenie Manual setting (Ustawień ręcznych) (patrz zrzutekranu w etapie 1) i ręcznie skonfiguruj ustawienia połączenia.3. Przydziel nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dlapołączenia bezprzewodowego 2, 4GHz.

Strona: 17

174. Wyświetlone zostaną ustawienia połączenia z Internetem orazdane dotyczące połączenia bezprzewodowego.5. Przeczytaj instrukcję połączenia Twojego komputera z sieciąbezprzewodową.

Strona: 18

182. 3 Łączenie z siecią bezprzewodowąPo skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocą funkcjiQIS można połączyć komputer lub inne urządzenia inteligentne zsiecią bezprzewodową.W celu połączenia z siecią:1. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia w komputerze.2. Poczekaj na pomyślne ustanowienie połączenia międzykomputerem a siecią bezprzewodową.Notatki: Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień siecibezprzewodowej można znaleźć w następnych rozdziałach.

Strona: 19

193. 1 Network Map (Mapa sieci)Pozycja Network Map (Mapa sieci) umożliwia konfigurowanieustawień zabezpieczeń sieci, zarządzanie klientami sieciowymi.

Strona: 20

203. 1 Wykonanie ustawień zabezpieczenia siecibezprzewodowejAby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownymdostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.W celu wykonania ustawień zabezpieczenia siecibezprzewodowej:1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >Network Map (Mapa sieci).2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonęSystem status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawieniazabezpieczenia sieci bezprzewodowej takie jak SSID, poziomzabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.3. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej(SSID)), wprowadź unikalną nazwę dla własnej siecibezprzewodowej.4. Na rozwijanej liście Authentication Method (Metodauwierzytelniania), wybierz metodę szyfrowania dla sieciWAŻNE! Standard IEEE 802. 11n/ac zakazuje używania wysokiejprzepustowości z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru. Jeśliużywane są te metody szyfrowania, szybkość danych spadnie doszybkości połączenia 54Mbps IEEE 802. 11g.5. Wprowadź klucz hasła zabezpieczenia.6. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).3. 2 Zarządzanie klientami sieciW celu zarządzania klientami sieci:wybierz zakładkę Network Map (Mapa sieci).2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Client(klienta), aby wyświetlić informacje o klientach sieciowych.

Strona: 21

213. 2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)Pozycja Guest Network (Sieć gości) udostępnia tymczasowymużytkownikom możliwość połączenia z Internetem za pomocąoddzielnych identyfikatorów SSID lub sieci, bez zapewnianiadostępu do sieci prywatnej.W celu utworzenia sieci gości:Guest Network (Sieć gości).2. Kliknij przycisk Enable (Włącz).3. Przypisz nazwę (SSID) do tymczasowej sieci bezprzewodowej,wybierz metodę uwierzytelniania i skonfiguruj inne ustawienia.Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 22

22Aby ustawić priorytet szerokości pasma:Traffic Manager (Menedżer ruchu) > wybierz zakładkę QoS(Jakość usługi).2. Kliknij ON (Włącz), aby włączyć domyślną zasadę i wypełnijpola pasma dla przesyłanie i pobieranie.Notatka: Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP.3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).3. 3 UżywanieTraffic Manager(Menedżer ruchu)3. 1 Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)QoS (Quality of Service) umożliwia ustawienie priorytetu pasma izarządzanie ruchem sieciowym.

Strona: 23

233. 2 Monitorowanie ruchuFunkcja monitorowania ruchu zapewnia informacje dotycząceprzepustowości i szybkości połączenia z Internetem, sieciąprzewodową i bezprzewodową. Umożliwia ona monitorowanieruchu sieciowego na poziomie każdego dnia.Notatka: Pakiety z Internetu są równomiernie przesyłane do urządzeńprzewodowych i bezprzewodowych.

Strona: 24

24(Kontrola rodzicielska)Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umożliwiakontrolę czasu dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą ustawićograniczenie czasu korzystania z sieci klienta.Aby korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej:Parental Control (Kontrola Rodzicielska).2. Kliknij pozycję ON (WŁ. ) w celu włączenia funkcji ParentalControl (Kontrola rodzicielska).3. Wybierz klienta do kontroli korzystania z sieci. Można takżewprowadzić adres MAC klienta.Notatka: Nazwa klienta nie może zawierać znaków specjalnych anispacji, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie4. Kliknij ikonę lub w celu dodania lub usunięcia profiluklienta.5. Ustaw dozwolony limit czasu na mapie Time Management(Zarządzanie czasem). Przeciągnij i upuść żądaną strefęczasową w celu umożliwienia korzystania z sieci klienta.6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

Strona: 25

254. 1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)4. 1 General (Ogólne)Zakładka General (Ogólne) umożliwia konfigurację podstawowychustawień sieci bezprzewodowej.W celu skonfigurowania podstawowych ustawień sieci1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji AdvancedSettings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Siećbezprzewodowa) > wybierz zakładkę General (Ogólne).2. Przypisz unikatową nazwę identyfikatora SSID (Service SetIdentifier) lub sieci zawierającą maksymalnie 32 znaki w celuidentyfikacji sieci bezprzewodowej. Urządzenia Wi-Fi będąidentyfikować sieć bezprzewodową i łączyć się z nią za pomocąprzypisanego identyfikatora SSID. Identyfikatory SSID widocznena pasku informacyjnym są aktualizowane po zapisaniunowych identyfikatorów SSID w ustawieniach.3. W polu Hide SSID (Ukryj SSID) wybierz opcję Yes (Tak),aby nie dopuścić do wykrywania identyfikatora SSID przezurządzenia bezprzewodowe. Po włączeniu tej funkcji konieczne4 Konfiguracja ustawieńzaawansowanych

Strona: 26

26będzie ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID w urządzeniubezprzewodowym w celu zapewnienia jego dostępu do sieci4. Wybierz jedną z dostępnych opcji trybu sieci bezprzewodowejw celu określenia typów urządzeń bezprzewodowych, którebędą mogły łączyć się z routerem bezprzewodowym:• Automat. : Wybierz opcję Auto (Automat. ), aby z routerembezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11n,802. 11g i 802. 11b.• Tylko N: Wybierz opcję N only (Tylko N), aby zmaksymalizowaćwydajność sieci bezprzewodowej w standardzie N. Ustawienieto sprawia, że z routerem bezprzewodowym nie będą łączyć sięurządzenia 802. 11g ani 802. 11b.• Starsze: Wybierz opcję Legacy (Starsze), aby z routerembezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11b/g/n.Urządzenia obsługujące natywnie tryb 802. 11n będą jednakdziałać wyłącznie z maksymalną szybkością 54 Mb/s.5 Wybierz jedno z dostępnych pasm kanału w celuuwzględnienia większych szybkości transmisji:20/40MHz (domyślne): Wybierz tę opcję w celuautomatycznego wybierania najbardziej odpowiedniegopasma dla danego środowiska bezprzewodowego.20MHz: Wybierz to pasmo w przypadku występowaniaproblemów z połączeniem bezprzewodowym.40MHz: Wybierz to pasmo, aby zmaksymalizowaćprzepływność w sieci bezprzewodowej.6. Wybierz kanał działania routera bezprzewodowego. Wybierzopcję Auto (Automat. ), aby router bezprzewodowyautomatycznie wybierał najmniej zakłócony kanał.7. Po wybraniu opcji 20/40 MHz, 20 MHz lub 40 MHz w poluExtension Channel (Kanał rozszerzenia) można zdefiniowaćgórny lub dolny kanał sąsiedni.8. Wybierz jedną z dostępnych metod uwierzytelniania:• Otwarty system: Ta opcja nie zapewnia zabezpieczeń.

Strona: 27

27• WPA2 Personal/WPA Auto-Personal: Ta opcja zapewniamocne zabezpieczenia. Po wybraniu tej opcji konieczne jestkorzystanie z szyfrowania TKIP + AES i wprowadzenie hasłaWPA (klucza sieciowego).• WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise: Ta opcja zapewniabardzo mocne zabezpieczenia. Jest ona dostępna zzintegrowanym serwerem EAP lub zewnętrznym serweremuwierzytelniania RADIUS z wewnętrzną bazą danych.9. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 28

284. 2 WPSWPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard zabezpieczeń siecibezprzewodowej, który ułatwia łączenie urządzeń z sieciąbezprzewodową. Funkcję WPS można skonfigurować za pomocąkodu PIN lub przycisku WPS.Notatka: Należy upewnić się, że urządzenia obsługują funkcję WPS.W celu włączenia funkcjiWPS w sieci bezprzewodowej:bezprzewodowa) > wybierz zakładkę WPS.2. W polu EnableWPS (Włącz funkcjęWPS) przesuń suwak doopcji ON (WŁ. ).

Strona: 29

293. W polu WPS Method (Metoda WPS) wybierz opcję Push Button(Przycisk polecenia) lub Client PIN Code (Kod PIN klienta).Po wybraniu opcji Push Button (Przycisk polecenia) przejdźdo kroku 4. Po wybraniu opcji Client PIN Code (Kod PINklienta) przejdź do kroku 5.4. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą przycisku WPSroutera, należy wykonać poniższe czynności:a. Kliknij przycisk Start lub naciśnij przycisk WPS z tyłu routerabezprzewodowego.b. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu bezprzewodowym. Jeston zwykle oznaczony logo WPS.Notatka: Należy poszukać przycisku WPS na urządzeniubezprzewodowym lub sprawdzić jego lokalizację w podręcznikuc. Router bezprzewodowy rozpocznie wyszukiwaniedostępnych urządzeń WPS. Jeśli router bezprzewodowynie znajdzie żadnych urządzeń WPS, przełączy się do trybuwstrzymania.5. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą kodu PIN klienta,należy wykonać poniższe czynności:a. Znajdź kod PIN funkcji WPS na urządzeniu bezprzewodowymlub w jego podręczniku użytkownika.b. Wprowadź kod PIN klienta w polu tekstowym.c. Kliknij przycisk Start w celu przełączenia routerabezprzewodowego do trybu wyszukiwania funkcji WPS.Wskaźniki LED routera będą migać szybko trzy razy domomentu ukończenia konfiguracji WPS.Notatka: Funkcja WPS obsługuje uwierzytelnianie za pomocą metodyOpen System (Otwarty system), WPA-Personal i WPA2-Personal. FunkcjaWPS nie obsługuje sieci bezprzewodowych korzystających z metodyszyfrowania Shared Key (Klucz wspólny), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise ani RADIUS.

Strona: 30

304. 3 WDS (Wireless Distribution System)WDS (Wireless Distribution System) router bezprzewodowyfirmy ASUS może łączyć się z innym bezprzewodowym punktemdostępowym w trybie wyłączności, przy jednoczesnym brakudostępu innych urządzeń lub stacji bezprzewodowych do routerabezprzewodowego firmy ASUS. Można to także traktować jakorepeater bezprzewodowy, za pomocą którego router bezprzewodowyfirmy ASUS komunikuje się z innym punktem dostępowym luburządzeniem bezprzewodowym.W celu skonfigurowania mostka bezprzewodowego:1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings(Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sieć bezprzewodowa) >wybierz zakładkę WDS.2. W polu AP Mode (Tryb AP) wybierz jedną z dostępnych opcji:• Tylko AP: Wyłączenie funkcji mostka bezprzewodowego.• TylkoWDS: Włączenie funkcji mostka bezprzewodowego bezmożliwości łączenia się innych urządzeń/stacji bezprzewodowychz routerem.• HYBRID (HYBRYDOWY): Włączenie funkcji mostkabezprzewodowego z możliwością łączenia się innych urządzeń/stacji bezprzewodowych z routerem.Notatka: W trybie Hybrid (Hybrydowy) urządzenia bezprzewodowe połączonez routerem bezprzewodowym firmy ASUS będą miały zapewnioną tylko połowęszybkości połączenia punktu dostępowego.3. W polu Connect to APs in list (Nawiązuj połączenia z punktamidostępowymi z listy) kliknij opcję Yes (Tak), aby połączenia byłynawiązywane z punktami dostępowymi z listy Remote AP List (Listazdalnych punktów dostępowych).4. Router jest domyślnie ustawiony na auto, aby umożliwićrouterowi automatyczny wybór kanału z najmniejszą ilościązakłóceń. Aby to zmodyfikować, kliknij łącze w celi powrotu dostrony General (Ogólne) i modyfikacji wyboru kanału.Notatka: Dostępność kanałów zależy od kraju lub regionu.5. W obszarze Remote AP List (Lista zdalnych punktów dostępowych)wprowadź adres MAC i kliknij przycisk Add (Dodaj) w celuwprowadzenia adresu MAC innego dostępnego punktu dostępowego.Notatka: Ustawienie Control Channel (Kanał kontrolny) każdego dodanego dolisty punktu dostępowego powinno być takie samo jak w przypadku routerabezprzewodowego firmy ASUS.6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 31

31bezprzewodowych)PozycjaWirelessMACFilter(FiltradresówMACurządzeńbezprzewodowych)zapewniakontrolęnadpakietamiprzesyłanyminaokreślonyadresMAC(MediaAccessControl)wdanejsieciW celu skonfigurowania filtra adresów MAC urządzeńbezprzewodowych:wybierz zakładkę Wireless MAC Filter (Filtr adresów MAC urządzeńbezprzewodowych).2. Z listy rozwijanej MAC Filter Mode (Tryb filtra adresów MAC) wybierzopcję Accept (Akceptuj) lub Reject (Odrzuć).• Wybierz opcję Accept (Akceptuj), aby urządzenia z listy MACfilter list (Lista filtrowanych adresów MAC) mogły łączyć się z siecią• Wybierz opcję Reject (Odrzuć), aby urządzenia z listy MAC filterlist (Lista filtrowanych adresów MAC) nie mogły łączyć się z siecią3. W obszarze MAC filter list (Lista filtrowanych adresów MAC) kliknijprzycisk Add (Dodaj) i wprowadź adres MAC urządzenia4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 32

324. 5 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)Pozycja RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)Setting (Ustawienia serwera RADIUS) zapewnia dodatkowąwarstwę zabezpieczeń w przypadku wybrania metodyuwierzytelniania WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub Radius with802. 1x (Radius z 802. 1x).W celu skonfigurowania ustawień serwera RADIUS w sieci1. Upewnij się, że wybrana metoda uwierzytelniania routerabezprzewodowego to WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lubRadius with 802. 1x).Notatka: W celu skonfigurowania metody uwierzytelniania routerabezprzewodowego należy zapoznać się z rozdziałem 4. 1 General(Ogólne).2. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advancedbezprzewodowa) > wybierz zakładkę RADIUS Setting(Ustawienia serwera RADIUS).3. W polu Server IP Address (Adres IP serwera) wprowadź adresIP serwera RADIUS.4. W polu Connection Secret (Tajne połączenie) przypisz hasłozapewniające dostęp do serwera RADIUS.5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 33

33Na ekranie Professional Settings (Ustawienia profesjonalne)można skonfigurować następujące pozycje:• Częstotliwość: Wybierz pasmo częstotliwości dla pozycji,dla których zastosowanie mają ustawienia profesjonalne.4. 6 Professional (Profesjonalne)Na ekranie Professional (Profesjonalne) dostępne są opcjekonfiguracji zaawansowanej.Notatka: Zalecane jest zachowanie wartości domyślnych tego ekranu.

Strona: 34

34• Ustawiajizolowanypunktdostępowy: PozycjaSetAPisolated(Ustawiajizolowanypunktdostępowy)uniemożliwiawzajemnąkomunikacjęurządzeńbezprzewodowychpołączonychzdanąsiecią. Funkcjatajestprzydatna, jeślizdanąsieciączęstołączysięlubrozłączawielugości. WybierzopcjęYes(Tak), abywłączyćtęfunkcjęlubwybierzopcjęNo(Nie), abyjąwyłączyć.• Szybkośćmultiemisji(Mb/s): WybierzszybkośćprzesyłaniawramachmultiemisjilubwybierzopcjęDisable(Wyłącz)wceluwyłączeniajednoczesnychpojedynczychtransmisji.• Typpreambuły: ZapomocąpozycjiPreambleType(Typpreambuły)określanyjestczas, wktórymrouterprzeprowadzakontrolęCRC(CyclicRedundancyCheck). CRCjestmetodąwykrywaniabłędówpodczastransmisjidanych. WybierzopcjęLong(Długo), jeślisiećbezprzewodowajestzłożonazestarszychmodeliurządzeńbezprzewodowych. WybierzopcjęShort(Krótko)wprzypadkuzajętejsiecibezprzewodowejodużymruchusieciowym.• PrógRTS: WybierzniższąwartośćdlapozycjiRTS(RequesttoSend)Threshold(PrógRTS)wceluusprawnieniakomunikacjibezprzewodowejwprzypadkuzajętejlubzakłócanejsiecibezprzewodowejodużymruchusieciowymizwielomaurządzeniamibezprzewodowymi.• InterwałDTIM: PozycjaDTIM(DeliveryTrafficIndicationMessage)Interval(InterwałDTIM) toczasdomomentuwysłaniasygnałudourządzeniabezprzewodowegowtrybieuśpieniazinformacjąooczekującejdostawiepakietudanych. Domyślnawartośćtotrzymilisekundy.• Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon: PozycjaBeaconInterval(Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon)toczasmiędzyjednympakietemDTIMakolejnym. Domyślnawartośćto100milisekund.WprzypadkuniestabilnegopołączeniabezprzewodowegoluburządzeńkorzystającychzroamingunależyustawićmniejsząwartośćpozycjiBeaconInterval(Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon).• WłącztrybTXBursting: PozycjaEnableTXBursting(WłączfunkcjęTXBursting)umożliwiazwiększenieszybkościtransmisjimiędzyrouterembezprzewodowymaurządzeniami802. 11g.• Włącz trybWMM APSD: Pozycja EnableWMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) (Włącz trybWMM APSD) usprawnia zarządzanie energią urządzeńbezprzewodowych. Wybierz opcję Disable (Wyłącz), abywyłączyć trybWMM APSD.

Strona: 35

354. 2 LAN (Sieć LAN)4. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN)Na ekranie LAN IP (Adres IP sieci LAN) można modyfikowaćustawienia adresu IP sieci LAN routera bezprzewodowego.Notatka: Wszelkie zmiany adresu IP sieci LAN zostaną odzwierciedlonew ustawieniach DHCP.W celu zmodyfikowania ustawień adresu IP sieci LAN:(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sieć LAN) > wybierzzakładkę LAN IP (Adres IP sieci LAN).2. Zmodyfikuj pozycje IP address (Adres IP) i Subnet Mask(Maska podsieci).3. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).4. 2 DHCP Server (Serwer DHCP)Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP doautomatycznego przypisywania adresów IP w sieci. Można określićzakres adresów IP oraz czas dzierżawy dla klientów w sieci.W celu wykonania ustawień serwera DHCP:zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP).2. W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? )zaznacz pozycję Yes (Tak).

Strona: 36

365. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP)wprowadź adres końcowy IP.6. W polu LeaseTime (Czas dzierżawy) wprowadź czaszakończenia ważności adresów IP, po czym routerbezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IPklientom sieci.7. W części DNS andWINS Server Settings (Ustawienia serweraDNS iWINS) wprowadź w razie potrzeby adres IP serwera DNSi WINS.8. Router bezprzewodowy może także ręcznie przypisywać adresyIP urządzeniom w sieci. W polu Enable Manual Assignment(Włącz przypisywanie ręczne) wybierz opcję Yes (Tak), abyprzypisać adres IP do określonych adresów MAC w sieci. Wcelu ręcznego przypisywania do listy DHCP można dodaćmaksymalnie 32 adresy MAC.

Strona: 37

374. 3 Route (Trasa)Jeśli dana sieć korzysta z więcej niż jednego routerabezprzewodowego, można skonfigurować tabelę routingu w celuwspółdzielenia tej samej usługi internetowej.Notatka: Jeśli użytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy na temattabel routingu, zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień trasy.W celu skonfigurowania tabeli routingu sieci LAN:zakładkę Route (Trasa).2. W polu Enable static routes (Włącz trasy statyczne) zaznaczpozycję Yes (Tak).3. W obszarze Static Route List (Lista tras statycznych)wprowadź informacje o sieci dotyczące innych punktówdostępowych lub węzłów. Dodaj urządzenie do listy.4. 4 IPTVRouter bezprzewodowy obsługuje połączenia z usługami IPTVudostępniane przez usługodawcę internetowego lub sieć LAN.Zakładka IPTV zawiera ustawienia konieczne do konfiguracjipozycji IPTV, VoIP, multiemisji i UDP dla danej usługi. W celuuzyskania konkretnych informacji dotyczących usługi należyskontaktować się z usługodawcą internetowym.

Strona: 38

384. 3 WAN (SiećWAN)4. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)Na ekranie Internet Connection (Połączenie internetowe) możnaskonfigurować ustawienia różnego typu połączeń WAN.W celu skonfigurowania ustawień połączeniaWAN:(Ustawienia zaawansowane) > WAN (SiećWAN) > wybierzzakładkę Internet Connection (Połączenie internetowe).2. Skonfiguruj poniższe ustawienia. Po zakończeniu kliknijprzycisk Apply (Zastosuj).• Typ połączeniaWAN: Wybierz typ połączenia udostępnianyprzez usługodawcę internetowego. Dostępne opcje toAutomatic IP (Automatyczny adres IP), Static IP (Statycznyadres IP), PPPoE, PPTP lub L2TP. W przypadku brakupewności co do typu połączenia WAN lub braku możliwościuzyskania przez router prawidłowego adresu IP należy• Włącz siećWAN: Wybierz opcję Yes (Tak), aby router mógłuzyskać dostęp do Internetu. Wybierz opcję No (Nie), abywyłączyć dostęp do Internetu.• WłączNAT:TranslatoradresówsieciowychNAT(NetworkAddressTranslation)tosystem, wktórymjedenpublicznyadresIP(adresIPsieciWAN)jestużywanydozapewnianiadostępudoInternetuklientomsieciowymoprywatnymadresieIPwsieciLAN.PrywatnyadresIPkażdegoklientasieciowegojestzapisywanywtabeliNATiużywanydorozsyłaniaprzychodzącychpakietówdanych.• WłączUPnP:ProtokółUPnP(UniversalPlugandPlay)umożliwiasterowaniekilkomaurządzeniami(takimijakroutery, telewizory,zestawystereo, konsoledogieritelefonykomórkowe)wsiecizobsługąadresówIPzesterowaniemcentralnymzapomocąbramylubbezniego. ProtokółUPnPłączykomputeryodowolnymwspółczynnikupostaci, zapewniającbezproblemowepołączeniesieciowedokonfiguracjizdalnejiprzesyłania

Strona: 39

39danych. PodczaskorzystaniazprotokołuUPnPnoweurządzeniesieciowejestwykrywaneautomatycznie. PopołączeniuzsieciąurządzeniamożnaskonfigurowaćzdalniewceluzapewnieniaobsługiaplikacjiP2P, gierinteraktywnych, konferencjiwideoorazserwerówsieciWeblubproxy. Wprzeciwieństwiedoprzekierowaniaportów, którewymagaręcznejkonfiguracjiustawieńportów, protokółUPnPautomatyczniekonfigurujerouterwceluzapewnieniaprzyjmowaniapołączeńprzychodzącychibezpośrednichżądańdookreślonegokomputerawsiecilokalnej.• ŁączeniezserweremDNS:UmożliwiaautomatyczneuzyskiwanieadresuIPserweraDNSprzezrouterodusługodawcyinternetowego. DNStohostwInternecie, którytłumaczynazwyinternetowenanumeryczneadresyIP.• Uwierzytelnianie:Tapozycjamożebyćokreślanaprzezniektórychusługodawcówinternetowych. Jeślitokonieczne,sprawdźuusługodawcyinternetowegoiwprowadź.• Nazwahosta:Wtympolumożnawprowadzićnazwęhostadanegoroutera. Jesttozwyklespecjalnywymógusługodawcyinternetowego. Jeśliusługodawcainternetowyprzypisałnazwęhostadokomputera, wprowadźjąwtympolu.• Adres MAC: Pozycja MAC (Media Access Control) address(Adres MAC) to unikatowy identyfikator urządzeniasieciowego. Niektórzy usługodawcy internetowi monitorująadresy MAC urządzeń sieciowych, które łączą się z ichusługą i odrzucają wszelkie próby połączeń urządzeńnierozpoznanych. Aby uniknąć problemów z połączeniamispowodowanych niezarejestrowanym adresem MAC, można:• Skontaktować się z usługodawcą internetowym izaktualizować adres MAC skojarzony z jego usługą.• Sklonować lub zmienić adres MAC routerabezprzewodowego firmy ASUS w celu jego dopasowaniado adresu MAC poprzedniego urządzenia sieciowegorozpoznawanego przez usługodawcę internetowego.

Strona: 40

404. 2 PortTrigger (Wyzwalanie portów)Wyzwalanie zakresu portu otwiera wstępnie określony portprzychodzący na ograniczony czas za każdym razem, gdy klientw sieci lokalnej nawiązuje połączenie wychodzące z określonymportem. Wyzwalanie portów jest używane w następującychprzypadkach:• Więcej niż jeden klient lokalny wymaga przekierowania portudla tej samej aplikacji, ale w innym czasie.• Aplikacja wymaga określonych portów przychodzącychinnych niż porty wychodzące.W celu skonfigurowania pozycji PortTrigger (Wyzwalanieportów):zakładkę PortTrigger (Wyzwalanie portów).• Włącz wyzwalanie portów: Wybierz opcję Yes (Tak), abywłączyć funkcję Port Trigger (Wyzwalanie portów).• Dobrze znane aplikacje: Wybierz popularne gry i usługi sieciWeb w celu ich dodania do pozycji Port Trigger List (Listaportów wyzwalania).• Opis: Wprowadź krótką nazwę lub opis usługi.

Strona: 41

41• Port wyzwalania: Określ port wyzwalający otwarcie portuprzychodzącego.• Port przychodzący: Określ port przychodzący do odbieraniadanych przychodzących z Internetu.• Protokół: Wybierz protokół TCP lub UDP.• Podczas łączenia z serwerem IRC komputer kliencki nawiązujepołączenie wychodzące zgodnie z zakresem portu wyzwalania66660–7000. Serwer IRC odpowiada poprzez weryfikację nazwyużytkownika i nawiązanie nowego połączenia z komputeremklienckim przez port przychodzący.• Jeśli funkcja Port Trigger (Wyzwalanie portów) jest wyłączona, routerodrzuca połączenia, ponieważ nie może określić, który komputerzgłasza żądanie dostępu do serwera IRC. Po włączeniu funkcji PortTrigger (Wyzwalanie portów) router przypisze port przychodzący doodbierania danych przychodzących. Ten port przychodzący zamkniesię po upływie określonego czasu z powodu braku możliwościokreślenia przez router czasu wyłączenia aplikacji.• Funkcja wyzwalania portów umożliwia korzystanie z określonejusługi i konkretnego portu przychodzącego w danym czasie tylkoprzez jednego klienta w sieci.• Do jednoczesnego wyzwolenia portu w więcej niż jednymkomputerze nie można używać tej samej aplikacji. Router przekierujeport z powrotem do ostatniego komputera w celu wysłania żądania/pakietu wyzwalania do routera.

Strona: 42

42(Serwer wirtualny/Przekierowanie portów)Przekierowanie portów to metoda kierowania ruchu sieciowegoz Internetu przychodzącego na określony port lub zakres portówdo urządzenia lub urządzeń w sieci lokalnej. Po skonfigurowaniufunkcji Port Forwarding (Przekierowanie portów) routerakomputery spoza sieci będą mogły uzyskiwać dostęp dookreślonych usług zapewnianych przez komputer w sieci.Notatka: Po włączeniu przekierowania portów router firmy ASUSblokuje niechciany ruch przychodzący z Internetu i zezwala wyłączniena odpowiedzi na żądania wychodzące z sieci LAN. Klient sieciowy niema bezpośredniego dostępu do Internetu i odwrotnie.W celu skonfigurowania pozycji Port Forwarding(Przekierowanie portów):zakładkę Virtual Server / Port Forwarding (Serwerwirtualny/Przekierowanie portów).

Strona: 43

43• Włącz przekierowanie portów: Wybierz opcję Yes (Tak), abywłączyć funkcję Port Forwarding (Przekierowanie portów).• Lista znanych serwerów: Określ typ usługi, do której chceszuzyskiwać dostęp.• Lista znanych gier: Pozycja ta zawiera listę portówwymaganych do prawidłowego działania popularnych gieronline.• Nazwa usługi: Wprowadź nazwę usługi.• Zakres portu: Aby określić wartość pozycji Port Range(Zakres portu) dla klientów w tej samej sieci, wprowadźwartość pozycji Service Name (Nazwa usługi), Port Range(Zakres portu) (np. 10200:10300), adres IP sieci LAN ipozostaw puste pole Local Port (Port lokalny). Wartość pozycjiPort Range (Zakres portu) może mieć różny format: zakresportu (300:350), pojedyncze porty (566, 789) lub formatmieszany (1015:1024, 3021).• Jeśli zapora sieciowa jest wyłączona, a w konfiguracji sieci WAN jakozakres portu serwera HTTP ustawiono wartość 80, wówczas serwerhttp/serwer sieci Web będzie w konflikcie z interfejsem sieciowym• Porty są używane do wymiany danych w sieci, gdzie każdy port maprzypisany numer portu i określone zadanie. Na przykład port 80jest używany do obsługi protokołu HTTP. Określony port może być wdanym czasie używany wyłącznie przez jedną aplikację lub usługę.Dlatego też próba jednoczesnego uzyskania dostępu do danychprzez ten sam port w przypadku dwóch komputerów zakończy sięniepowodzeniem. Nie można na przykład ustawić przekierowaniaportu na port 100 dla dwóch komputerów w tym samym czasie.

Strona: 44

44• LokalnyadresIP:WprowadźadresIPsieciLANklienta.Notatka:WceluzapewnieniaprawidłowegodziałaniafunkcjiprzekierowaniaportównależywprowadzićstatycznyadresIPklientalokalnego. Informacjenatentematznajdująsięwczęści4. 2LAN(SiećLAN).• LocalPort(Portlokalny):Wprowadźokreślonyportdoodbieraniaprzekierowanychpakietów. Pozostawtopolepuste, jeślichcesz, abypakietyprzychodzącebyłyprzekierowywanenaokreślonyzakresportu.• Protocol(Protokół):Wybierzprotokół. WprzypadkubrakupewnościwybierzopcjęBOTH(OBA).Wcelusprawdzenia, czyfunkcjaPortForwarding(Przekierowanieportów)zostałapomyślnieskonfigurowana:• Upewnijsię, żeserwerlubaplikacjasąskonfigurowaneiuruchomione.• KoniecznybędzieklientspozasieciLAN, aleposiadającydostępdoInternetu(nazywany„klienteminternetowym”). KlienttenniepowinienbyćpołączonyzrouteremfirmyASUS.• WkliencieinternetowymwprowadźadresIPsieciWANrouterawceluzapewnieniadostępudoserwera. Jeśliprzekierowanieportówzostałowykonanepomyślnie, dostępdoplikówlubaplikacjizostaniezapewniony.Różnicemiędzywyzwalaniemportówaprzekierowaniemportów:• WyzwalanieportówdziałanawetbezskonfigurowaniaokreślonegoadresuIPsieciLAN. Wprzeciwieństwiedoprzekierowaniaportów, którewymagastatycznegoadresuIPsieciLAN, wyzwalanieportówumożliwiadynamiczneprzekierowanieportówprzyużyciuroutera. Wstępnieokreślonezakresyportówsąkonfigurowanewceluprzyjmowaniapołączeńprzychodzącychwograniczonymczasie. Wprzypadkuwyzwalaniaportównawielukomputerachmogąbyćuruchomioneaplikacje, którenormalniewymagałybyręcznegoprzekierowaniatychsamychportówdokażdegokomputerawsieci.• Wyzwalanieportówjestbezpieczniejszeniżprzekierowanieportów,ponieważportyprzychodząceniesązawszeotwarte. Sąoneotwartetylkowtedy, gdyaplikacjanawiązujepołączeniewychodząceprzezportwyzwalania.

Strona: 45

454. 4 DMZ (Strefa DMZ)W wirtualnej strefie DMZ dostęp do Internetu ma jeden klient,który odbiera wszystkie pakiety przychodzące do danej siecilokalnej.Ruch przychodzący z Internetu jest zwykle odrzucany ikierowany do określonego klienta tylko wtedy, gdy w danej sieciskonfigurowane zostało przekierowanie portów lub wyzwalanieportów. W przypadku konfiguracji strefy DMZ tylko jeden klientsieciowy odbiera wszystkie pakiety przychodzące.Skonfigurowanie strefy DMZ w sieci jest przydatne, jeśli portyprzychodzące mają być otwarte lub w przypadku hostowaniaserwera domeny, sieci Web lub poczty e-mail.Przestroga: Otwarcie wszystkich portów klienta na ruch z Internetunaraża sieć na ataki z zewnątrz. Należy wziąć pod uwagę zagrożeniabezpieczeństwa związane z korzystaniem ze strefy DMZ.W celu skonfigurowania strefy DMZ:zakładkę DMZ (Strefa DMZ).• IP address of Exposed Station (Adres IP uwidocznionejstacji): Wprowadź adres IP sieci LAN klienta, który będzieobsługiwał usługę strefy DMZ i będzie miał dostęp doInternetu. Klient serwera musi mieć statyczny adres IP.W celu usunięcia strefy DMZ:1. Usuń adres IP sieci LAN klienta z pola tekstowego IP Addressof Exposed Station (Adres IP uwidocznionej stacji).2. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 46

464. 5 DDNS (Usługa DDNS)Skonfigurowanie usługi DDNS (Dynamic DNS) umożliwiauzyskiwanie dostępu do routera spoza sieci za pomocą usługiASUS DDNS lub innej usługi DDNS.W celu skonfigurowania usługi DDNS:zakładkę DDNS (Usługa DDNS).• Włącz klienta usługi DDNS: Włącz usługę DDNS w celuzapewnienia dostępu do routera firmy ASUS za pomocąnazwy DNS, a nie adresu IP sieci WAN.• Nazwa serwera i hosta: Wybierz usługę ASUS DDNS lub innąusługę DDNS. Aby korzystać z usługi ASUS DDNS, w pozycjiHost Name (Nazwa hosta) wprowadź wartość w formacie xxx.asuscomm. com (xxx to nazwa hosta).• Aby korzystać z innej usługi DDNS, kliknij pozycję FREE TRIAL(BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA) i zarejestruj się w trybieonline. Uzupełnij pola User Name or E-mail Address (Nazwaużytkownika lub adres e-mail) i Password or DDNS key (Hasłolub klucz DDNS).Usługa DDNS nie będzie działać w poniższych przypadkach:• Router bezprzewodowy korzysta z prywatnego adresu IP sieciWAN(192. 168. x. x, 10. x lub 172. 16. x), na co wskazuje tekst w kolorze żółtym.• Router może być w sieci, która korzysta z wielu tabel NAT.

Strona: 47

474. 6 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)Funkcja NAT Passthrough (Przekazywanie NAT) umożliwiaprzekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przezrouter do klientów sieciowych. Pozycje PPTP Passthrough(Przekazywanie PPTP), L2TP Passthrough (Przekazywanie L2TP),IPsec Passthrough (Przekazywanie IPsec) i RTSP Passthrough(Przekazywanie RTSP) są domyślnie włączone.Aby włączyć/wyłączyć ustawienia funkcji NAT Passthrough(Przekazywanie NAT), przejdź do pozycji Advanced Settingszakładkę NAT Passthrough (Przekazywanie NAT). Pozakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 48

484. 4 IPv6 (Protokół IPv6)Niniejszy router bezprzewodowy obsługuje adresowanie IPv6,system obsługujący więcej adresów IP. Standard ten nie jestjeszcze powszechnie dostępny. W celu sprawdzenia, czy danausługa internetowa obsługuje protokół IPv6 należy skontaktowaćsię z usługodawcą internetowym.W celu skonfigurowania protokołu IPv6:(Ustawienia zaawansowane) > IPv6 (Protokół IPv6).2. Wybierz opcję dla pozycji ConnectionType (Typ połączenia).Opcje konfiguracji różnią się w zależności od wybranego typupołączenia.3. Wprowadź ustawienia sieci LAN i DNS dla protokołu IPv6.Notatka: W celu uzyskania określonych informacji dotyczącychprotokołu IPv6 dla danej usługi internetowej należy skontaktować się zusługodawcą internetowym.

Strona: 49

494. 5 ZaporaRouter bezprzewodowy może pełnić funkcję zapory sprzętowej wsieci.Notatka: Funkcja Firewall (Zapora) jest domyślnie włączona.4. 1 OgólneW celu skonfigurowania podstawowych ustawień pozycjiFirewall (Zapora):(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierzzakładkę General (Ogólne).2. W polu Enable Firewall (Włącz zaporę) zaznacz pozycję Yes(Tak).3. W pozycji Enable DoS protection (Włącz ochronę przedatakami typu DoS) zaznacz pozycję Yes (Tak), aby zapewnićochronę sieci przed atakami typu„odmowa usługi”(DoS, Denialof Service), chociaż może to mieć wpływ na wydajność routera.4. Można także monitorować wymianę pakietów międzypołączeniami w sieci LAN i WAN. W pozycji Logged packetstype (Typ zarejestrowanych pakietów) wybierz opcję Dropped(Porzucone), Accepted (Zaakceptowane) lub Both (Oba).4. 2 Filtr adresów URLMożna określić słowa kluczowe lub adresy sieci Web, abyuniemożliwić dostęp do pewnych adresów URL.Notatka: Pozycja URL Filter (Filtr adresów URL) zależy od zapytania DNS.Jeśli klient sieciowy uzyskał już dostęp do witryny sieci Web, np. http://www. abcxxx. com, witryna ta nie zostanie zablokowana (odwiedzonewcześniej witryny sieci Web są zapisywane w pamięci podręcznej DNS).Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić pamięć podręczną DNSprzed skonfigurowaniem pozycji URL Filter (Filtr adresów URL).

Strona: 50

50W celu skonfigurowania filtra adresów URL:zakładkę URL Filter (Filtr adresów URL).2. W polu Enable URL Filter (Włącz filtr adresów URL) wybierzpozycję Enabled (Włączono).3. Wprowadź adres URL i kliknij przycisk.4. 3 Filtr słów kluczowychFiltr słów kluczowych blokuje dostęp do stron sieci Webzawierających określone słowa kluczowe.W celu skonfigurowania filtra słów kluczowych:zakładkę Keyword Filter (Filtr słów kluczowych).2. W polu Enable Keyword Filter (Włącz filtr słów kluczowych)wybierz pozycję Enabled (Włączono).

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Instrukcja obsługi i naprawy Asus B1 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i naprawy Asus B1 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i naprawy Asus B1 Series