Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0

Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0 to model lodówki firmy Frigidaire. Jest to lodówka o pojemności 28 cali, która ma miejsce do przechowywania jedzenia, wodę do picia i opcjonalny dzbanek do lodu. Lodówka wyposażona jest w najnowszą technologię, aby utrzymywać jedzenie świeże i zapewniać jak najlepsze wyniki. Wyposażona jest w opcje zimnego powietrza i chłodzenia, dzięki czemu można przechowywać produkty spożywcze w optymalnej temperaturze. System filtracji wody zapewnia czystą i bezpieczną wodę do picia, a dzbanek na lód można wykorzystać do lodów, napojów i innych potraw. Lodówka Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0 to doskonały wybór dla osób, które szukają lodówki wysokiej jakości w przystępnej cenie.

Ostatnia aktualizacja: Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0

Autorzy: Global Reporting Initiative

Coraz więcej firm oraz innych organizacji pragnie, aby ich działalność przebiegała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto oczekiwania dotyczące rentowności w dłuższej perspektywie powinny być zgodne z ideą sprawiedliwości społecznej, a konieczność ochrony środowiska naturalnego staje się coraz ważniejszą kwestią. Oczekiwania te będą coraz większe i coraz intensywniejsze, ponieważ konieczność przechodzenia do gospodarki rozwijającej się w sposób prawdziwie zrównoważony staje się oczywista dla klientów, interesariuszy i podmiotów finansujących firmy oraz organizacje.

Pobierz dokument Wytyczne dotyczące raportowania G4 – Zasady raportowania i wskaźniki

Pobierz dokument Wytyczne Dotyczące Raportowania G4 – Podręcznik stosowania wytycznych

Sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju pomaga organizacjom wyznaczać swoje cele, mierzyć wyniki oraz zarządzać zmianami, dążąc do zrównoważonego rozwoju. Raport zrównoważonego rozwoju zawiera wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie organizacji – zarówno pozytywne, jak i negatywne – na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. W ten sposób raportowanie zrównoważonego rozwoju zmienia abstrakcyjne pojęcia w konkretne i namacalne działania, pomagając w ten sposób zrozumieć i zarządzać wpływem zrównoważonego rozwoju na działania i strategię organizacji.

Uzgodnione na forum międzynarodowym wskaźniki i mierniki umożliwiają dostęp do informacji i porównywanie danych w raportach zrównoważonego rozwoju, zapewniając interesariuszom większą wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych decyzji. Właśnie w tym celu powstał dokument G4. Wytyczne GRI dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju poddawane są okresowej kontroli w celu zapewnienia jak najlepszych i najbardziej aktualnych wskazówek dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju. Cel G4, czyli już czwartego wydania Wytycznych, jest prosty: udzielenie pomocy organizacjom w przygotowaniu raportu zrównoważonego rozwoju, który będzie zawierał cenne informacje na temat najważniejszych dla danej organizacji kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie, że sporządzanie takiego raportu stanie się standardową praktyką.

Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
 Adres Szkoły
 Samorząd uczniowski
 Rada rodziców
 Zajęcia dodatkowe
 Doskonalenie pracy szkoły
 Przerwy śródlekcyjne
 Dodatkowe dni wolne
 Sukcesy Szkoły
 Akcje i Projekty
 Biblioteka szkolna
 Świetlica szkolna
 Galeria
 Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
 Nauczanie na odległość
 Szkolne konkursy
 Szukaj

Nauczyciele
 Pedagog szkolny
 Regulamin Rady Pedagogicznej
 Regulamin oceny pracy nauczycieli
 Konsultacje nauczycieli
 Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
 RODO
 Zarządzenia
 Statut Szkoły
 Rekrutacja
 Programy nauczania
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 Szkolne Procedury Kryzysowe
 Raporty
 Podręczniki
 Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
 Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
 Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
 Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
 Harmonogram konsultacji klasy VIII
 Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
 Raport o dostępności

Aktywna tablica
 Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
 Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
 Terminy egzaminów
 Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
 Raport z ewaluacji
 Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele

Infolinia
Megamisja

Hymn Narodowy

eTwinning

Poradnik dla rodziców

 Dodane przez admin dnia czerwca 23 2021 19:09:21 175 Czyta�
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna

tel: 34 320 20 21
e-mail: sp. jackow@elementarz. pl

Facebook
Szczepienia

FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo

Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa U�ytkownika

Has�o
Zapami�taj mnie

Zapomniane has�o?

Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna

Powered by v6. 01. 6 || EP IV by eXtreme Crew © 2003-2005


253035 Unikalnych wizyt

Okno to pozwala oglądać i modyfikować nazwę i typ raportu oraz tekst programu w Języku Raportów, który tworzy raport podczas wydruku.

W górnej części okna znajduje się pasek narzędziowy, zawierający elementy pomocne przy wpisywaniu danych oraz przy zmianie aktualnie wyświetlanej definicji raportu. Po wpisaniu lub zmodyfikowaniu dowolnej informacji w oknie definicji raportu, musisz zatwierdzić lub anulować zmiany.

Kliknij Dodaj. Zostanie utworzona nowa definicja raportu i pojawi się puste okno definicji raportu, gdzie możesz wprowadzić wszystkie właściwości oraz program realizujący raport.

Wybierz przycisk (Edycja). Pojawi się okno definicji raportu

Przyciskiem Zapisz zatwierdź wprowadzone zmiany.

Pasek narzędziowy programu/przycisk Kartoteki/menu: Raporty/okno Raporty/menu: polecenie Edycja/Raport

Pasek menu programu/Funkcje/menu: Kartoteki/lista: Raporty/okno Raporty/menu: polecenie Edycja/Raport

Podręcznik użytkownika: "Raporty i zestawienia", Definiowanie i modyfikowanie raportów.

Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0

Bezpośredni link do pobrania Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Raporty Podręcznik Frigidaire Fghn2844le0