Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Ge Jb740

Rodzina produktów Ge Jb740 to grupa produktów, która obejmuje szeroką gamę produktów, w tym systemy sterowania, komputery, monitory, przekaźniki i inne. Produkty te są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i jakości obsługi. Specyfikacja i informacje dla użytkownika są dostarczane wraz z każdym produktem w postaci pliku informacji dla użytkownika, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcji i działania produktu. Zarówno klienci, jak i użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostarczonych przez Rodzinę produktów Ge Jb740, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat instalacji, funkcji i działania produktu. Podręcznik Ge Jb740 zawiera wszystkie niezbędne informacje, które użytkownik powinien znać, aby móc prawidłowo korzystać z produktów Rodziny produktów Ge Jb740.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Ge Jb740

Z Encyklopedia Zarządzania

Jakość produktu
Polecane artykuły
 • Lojalność klienta
 • Wartość użytkowa
 • Dyferencjacja
 • Strategia cen prestiżowych
 • Wprowadzenie na rynek
 • Klient
 • Wartość dla klienta
 • Marketing masowy
 • Pojemność rynku

Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. W ujęciu ekonomicznym jakość "jest to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen”

Cechy jakości produktu

W literaturze spotyka się podział zbioru cech charakteryzujących jakość produktu na cztery grupy:

 1. Cechy techniczne:
 • wymiary geometryczne,
 • stan powierzchni,
 • własności fizyczno-chemiczne, zależne od przeznaczenia wyrobu,
 • zgodność ze standardami - stopień, w jakim cechy użytkowe produktu są zbliżone do docelowego standardu.
 1. Cechy użytkowe:
 • niezawodność - prawdopodobieństwo, że produkt w określonym czasie oraz określonych warunkach nie będzie działał źle lub się nie zepsuje; zdolność do pracy bezusterkowej,
 • trwałość - okres czasu, w którym dany produkt zachowuje swoje własności użytkowe,
 • funkcjonalność - stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji,
 • praktyczność - komfort użytkowania, łatwość obsługi i konserwacji i ich ergonomiczność,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • łatwość naprawy,
 • usatysfakcjonowanie użytkownika - zaspokojenie potrzeb i oczekiwań nabywcy,
 • ekskluzywność - prestiż nabywcy związany z posiadaniem produktu lub jego marką.
 1. Cechy estetyczne:
 • wygląd zewnętrzny - pozytywne odczucia osobiste,
 • proporcje kształtu,
 • kolorystyka,
 • staranność wykonania,
 • prezentacja - forma zaoferowania (warunki sprzedaży: otoczenie, obsługa, sposób dostawy, opakowanie, certyfikaty, referencje itp. ).
 1. Cechy ekonomiczne:
 • społeczny koszt wytworzenia produktu,
 • wszelkie koszty eksploatacji,
 • koszty nabycia.

Klient i producent postrzegają jakość w różny sposób. Wynika to z rozbieżności oczekiwań, jakie każdy z nich wiąże z danym produktem. Konsument oczekuje, że nabywany przez niego produkt spełni jego potrzeby funkcjonalne (wartość użytkowa produktu) oraz niefunkcjonalne (wartość emocjonalna produktu). php/Producent" title="Producent">Producent chce oczywiście zaspokoić oczekiwania klienta (tutaj ich interes jest zgodny), ale postrzega jakość przez pryzmat korzyści, jakie z tego odniesie pod względem ekonomicznym (zyskowność) oraz pozycję na rynku (konkurencyjność)[1].

Cena a jakość produktu

Analizując wpływ ceny na decyzje zakupowe konsumentów, badacze wskazują na podwójną rolę ceny – miarę poświęcenia (kosztu), jakie musi ponieść kupujący, oraz wskazówkę informacyjną. W pierwszym przypadku zależność jest ujemna – im wyższa cena (koszt), tym mniejsze prawdopodobieństwo zakupu, natomiast w drugim przypadku zależność jest dodatnia – wyższa cena kształtuje pozytywną percepcję jakości, co ostatecznie wpływa na prawdopodobieństwo zakupu[2].

Z reguły, kiedy nabywca porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Nabywcy produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. php/Przedsi%C4%99biorstwo" title="Przedsiębiorstwo">Przedsiębiorstwo nie powinno jednak za wszelką cenę starać się zwiększać jakości oferowanego produktu, gdyż malejąca liczba nabywców chcących zapłacić wysoką cenę może spowodować spadek rentowności pomimo rosnącej jakości. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest optymalizacja jakości produktu i dostosowanie kosztów produkcji oraz marketingu do oczekiwań rynku, a także oferty konkurentów, tak, by osiągnąć poziom wartości użytkowej, za który konsument jest skłonny zapłacić cenę korzystną dla producenta.

Przypisy

 1. P. Gajewska, M. Kajstura, G. Lebioda, Jakość jako determinanta w procesie zakupu, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2013, nr 254, s. 236
 2. I. Bondos, Cena jako sygnalizator jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 1

Bibliografia

 • E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003, s. 168,
 • P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 274-279
 • I. Bondos, Cena jako sygnalizator jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 1
 • P. Lebioda, Jakość jako determinanta w procesie zakupu, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2013, nr 254, s. 236

Autor: Szymon Ogrodnik, Agnieszka Pękosz

Z Encyklopedia Zarządzania

Klasyfikacja pozycji asortymentowych
Polecane artykuły
 • Dobro konsumpcyjne
 • Asortyment produktów
 • Produkt
 • Asortyment
 • Populacja
 • Kategoria
 • Pojemność rynku
 • Wartość użytkowa
 • Produkt gotowy


Pozycje asortymentowe to pojęcie przedstawiające istniejące klasy podziału produktów od jednostki o najszerszym zasięgu do jednostki podstawowej.

Klasyfikacja pozycji asortymentowych

W strukturze asortymentu możemy wyróżnić cztery najbardziej istotne pozycje. Należą do nich:

1) Rodzina produktów - jest to największa jednostka podziału asortymentowego. Swoim zakresem obejmuje klasy produktów, które zaspokajają w mniejszym lub też w większym stopniu szeroko pojmowane potrzeby warunkujące egzystencje człowieka w danym środowisku (np. produkty spożywcze zaspokajające pragnienie czy też głód).

2) Klasa produktu lub kategoria produktu - jest to grupa towarów z istniejącymi bardzo mocnymi powiązaniami funkcjonalnymi. Jest to tym samym zestaw produktów wyodrębniony na podstawie podobieństwa surowcowego, z jakiego towary zostały wykonane, technologii wytwarzania oraz ich przeznaczenia (np. produkty tytoniowe, tj. papierosy).

3) Linia produktu - jest to grupa produktów ściśle powiązanych ze sobą pod względem przeznaczenia, skierowana do określonej grupy klientów, sprzedawana przy pomocy określonych kanałów dystrybucji lub podobnego poziomu cen (np. linia odzieży sportowej, linia kosmetyków do ciała).

4) Pozycja produktu - jest to najmniejsza jednostka podziału asortymentowego. Może to być zarówno artykuł jak i rodzaj usługi. Tak jak w przypadku poprzednich szczebli hierarchii produktowej określany jest przez: surowce, technologie i przeznaczenie, ale przy uwzględnieniu takich kryteriów wyodrębniania jak rozmiar, waga, kolor, model, cena, itp. (np. szampon do włosów, batonik).

Bibliografia

 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków, 2004.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.

Autor: Dorota Motyka

Konfigurowanie rodzin produktów | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Ułatw przedstawicielom handlowym znajdowanie produktów i usług w katalogu produktów, tworząc rodzinę produktów i klasyfikując w niej podobne produkty.

Uwaga

Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymaganiaMusisz mieć
LicencjaDynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeńAdministrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest rodzina produktów?

Rodzina produktów umożliwia grupowanie i klasyfikowanie produktów, co ułatwia zarządzanie nimi.

Rodziny produktów umożliwiają:

 • Klasyfikowanie produktów w dowolny sposób najlepszy dla organizacji.

 • Tworzenie produktów podrzędnych i pakietów produktów w ramach rodziny produktów. (Pakiety produktów umożliwiają sprzedaży wielu elementów razem. )

 • Utwórz tak wiele poziomów rodzin produktów, ile chcesz, tworząc rodzinę w obrębie rodziny.

  Rodzina produktów, której używasz do tworzenia produktu, pakietu lub innej rodziny produktu staje się rodziną nadrzędną.

  Utwórz rodzinę produktów (Centrum sprzedaży)

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do jednej z następujących ról zabezpieczeń — Administrator systemu, Konfigurator systemu, Dyrektor ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. marketingu lub Prezes zarządu — bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

  2. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz Ustawienia aplikacji, a następnie Rodziny i produkty.

  3. Aby utworzyć rodzinę, na pasku poleceń wybierz Dodaj rodzinę.

   — LUB —

   Aby utworzyć podrzędną rodzinę produktów w ramach istniejącej rodziny, zaznacz rodzinę i wybierz Dodaj rodzinę. Wybrana rodzina staje się rodziną nadrzędną nowej rodziny, którą tworzysz. com/pl-pl/dynamics365/sales/media/add-family. png" alt="List of products with Add Family button. " title="List of products with Add Family button" data-linktype="relative-path"/>

  4. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

   Pola Ważny od i Ważny do określają okres ważności produktu. Nie ma żadnej logiki biznesowej skojarzonej z tymi polami oprócz tej, że data Ważny do musi być późniejsza niż data Ważny od. Jeśli jest to wymagane, możesz implementować własną logikę biznesową dla tych pól za pomocą przepływu pracy, dodatku typu plug-in, lub Dynamics 365 Customer Engagement Web Services. Na przykład, możesz uruchomić zadanie zaplanowane, aby automatycznie wycofać produkty z poprzedniego sezonu korzystając z daty wybranej w polu Ważny do.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

  6. Na liście produktów, rodzin i pakietów otwórz rodzinę, która właśnie została utworzona.

  7. Na karcie Właściwości produktu wybierz przycisk Dodaj nową właściwość, i dodaj wymagane właściwości. Więcej informacji: Używanie właściwości do opisania produktu

  Typowe następne kroki

  Użyj właściwości, aby opisać produkt

  Tworzenie produktu

  Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów

  Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

  Istnieją trzy możliwości:

 • Nie masz wymaganej licencji lub roli.

 • Administrator nie włączył tej funkcji.

 • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowych aplikacji, takich jak Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

  Zobacz też

  Konfigurowanie katalogu produktów
  Klonowanie produktu
  Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)

Dodatkowe zasoby

Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Ge Jb740

Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Ge Jb740

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Ge Jb740